Đèn năng lượng mặt trời sử dụng không tốn điện. Có thể gắn trong nhà, ngoài trời, ngoài vườn, ngoài đường